Gestart als adviseur functieplaatsing voor de grondverwerving van het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Aansluitend en tegelijk in de rol van trekker expertteam en deelprojectleider. Dit is met recht invulling geven aan de kwaliteiten van een schaap met vijf poten.

In het kader van de grondverwerving voor alle gebruikers en eigenaren van de te verwerven percelen een passende oplossing gezocht. Samen met andere (semi)-overheden, zoals North Sea Port en gemeente Terneuzen, op zoek gegaan naar de beste locatie waar de bedrijfsactiviteiten op dezelfde manier voortgezet kunnen worden.

Daarnaast trekker van het expertteam Gebouwen. Dit team is verantwoordelijk voor de nieuw te bouwen gebouwen binnen het project, waaronder het Esthetisch Programma van Eisen, alle contractdocumenten en afstemming met de nieuwe gebruikers. Verder zorgdragen voor tijdelijke huisvesting, inclusief contractvorming, aanbesteding en uitvoering.

Daarnaast als deelprojectleider verantwoordelijk voor deelprojecten vooruitlopend op de aanbesteding van het ‘grote’ contract.

Kennis van het sluizencomplex, haar gebruikers en de omgeving zijn hier zeker bepalend voor het succes

Tags: inventariseren vastgoed | opstellen contractdocumenten | stakeholderanalyse | deelprojectleider civiel  | toepassen RWS-kaders | huisvesting | aanbesteding | strategisch omgevingsmanagement