Een omgevingsmanager is de onmisbare schakel tussen buiten en binnen. Het gezicht van het project voor de directe omgeving en stakeholders. Vaak ook het collectief geweten van een project, balancerend tussen projectbelangen en omgevingsbelangen.

Een bijzonder uitdagende rol die Isabelle Scherbeijn van de Voorde op het lijf geschreven is. Vooral door haar brede kennis, technische achtergrond en communicatieve instelling. Ze is op haar best in complexe projecten. Wanneer de situatie er om vraagt snel te schakelen. Omgevingsfactoren bepalend kunnen zijn, maar ook bepaald kunnen worden. Zij is de onmisbare schakel tussen opdracht en omgeving. Legt de vinger op pijnpunten binnen en buiten de organisatie en zorgt er voor dat een project soepel loopt en blijft lopen. Onmerkbaar als het kan, doortastend waar nodig. Altijd helder en concreet.

Uniek is dat zij, als een van de weinigen binnen haar vakgebied, alle disciplines van het omgevingsmanagement beheerst:

 • Kabels en leidingen
 • Vergunningen
 • Communicatie
 • Strategisch omgevingsmanagement
 • Verkeersmanagement
 • Archeologie
 • Ecologie
 • Niet-gesprongen explosieven
 • Bodem & milieu
 • Omgevingshinder
 • Grondverwerving
 • Raakvlakmanagement
 • Kansen & risico‚Äôs

Daarnaast bouwt zij zelf de website of app die nodig is voor de omgevingscommunicatie en maakt zij zelf het communicatiemateriaal op. Met recht een schaap met vijf poten!