Omgevingsmanager binnen het project Brugm@n (BRabantse Update GeautoMatiseerde bediening areaal Nat). Het project is primair gericht op het (opnieuw) mogelijk maken van bediening op afstand van de objecten in de Brabantse en Midden- Limburgse kanalen.

Het omschakelen van bediening op een object naar bediening op afstand is een ingrijpende ingreep. Zowel voor het wegverkeer, de scheepvaart als de medewerkers van de verkeerscentrale. De verschillende stakeholders met ieders belangen, hinder en doorstroming voor wegverkeer en scheepvaart en continuïteit van de Bediencentrale Tilburg vormen de grootste uitdagingen binnen dit project.

De sleutel tot succes is het opbouwen van een uitgebreid netwerk in de regio, zorgvuldige afweging van de verschillende belangen en transparante communicatie

Tags: strategisch omgevingsmanagement | (scheepvaart)verkeersmanagement | communicatie | vergunningen | kabels en leidingen | ecologie