Projecten in de infra worden steeds complexer. En zo ook de contractvormen en tenders voor deze projecten. Er wordt, naast prijs, steeds meer gevraagd van inschrijvers: onder andere kwaliteitsplannen, BVP-dossiers en risicobeheersplannen. Dit vraagt vaak een grote inspanning van een organisatie, in geld en manuren. Het is daarom essentieel om de kans op succes te maximaliseren.

Isabelle Scherbeijn van de Voorde biedt daarin een onderscheidende waarde. Doordat zij voor zowel de overheid als het bedrijfsleven werkt, doorgrondt zij de aanbesteding als geen ander. In een stapsgewijs proces wordt er, samen met het tenderteam, een succesvolle tenderstrategie en hoofdboodschap bedacht. Op basis hiervan wordt de argumentatiestructuur en het storyboard opgemaakt en de plannen geschreven.

De volgende disciplines vallen hierbinnen:

  • Organiseren kick-off
  • Organiseren en begeleiden van creatieve, strategische en technische brainstormsessie
  • Opstellen van een succesvolle tenderstrategie en hoofdboodschap
  • Opstellen argumentatiestructuur met onderscheidende en realistische EMVI-maatregelen
  • Opstellen (schrijven) van EMVI-plannen, BVP-dossiers en kans- en risicoplannen
  • Organiseren van reviewsessies
  • Reviewen van documenten, inclusief verbetervoorstellen
  • Voorbereiden en deelnemen aan inlichtingenbijeenkomsten (opstellen strategische vragen)
  • Inrichten van tenderprocessen
  • Invullingen geven aan rollen tendermanager, tenderco√∂rdinator, EMVI-schrijver, EMVI-strateeg en EMVI-co√∂rdinator

Welke rol ook benodigd is binnen het proces, met Isabelle Scherbeijn van de Voorde komt een scherpe blik en frisse kijk op de tender.