Omgevingsmanager binnen het project “(re)constructie N61 Hoek – Schoondijke voor Rijkswaterstaat. Het project bestaat uit de aanleg van circa 22 km nieuwe hoofdrijbaan, parallelwegen voor langzaam verkeer, een vrij liggend fietspad, vijf fietstunnels en zes rotondes.

De verschillende stakeholders met ieders belangen, veiligheid en de doorstroming vormen de grootste uitdagingen binnen dit project. Het project moet namelijk gerealiseerd worden in het verkeer, waarbij de huidige weg directe aansluitingen kent op agrarische percelen en zijwegen. Veiligheid voor de eigen medewerkers als de weggebruikers – waaronder veel landbouwverkeer en fietsers – is dan ook een groot punt van zorg.

Daarbij komt het borgen van de doorstroming. De weg is in de huidige situatie overbelast door veel vrachtverkeer van en naar Zeebrugge, toeristische weggebruikers van en naar de Noordzeekust en in het seizoen veel landbouwverkeer. Door slim te faseren, soms met hele kleine stappen, blijft de doorstroming goed. Het resultaat is een veilig project, een minimum aan klachten en vele complimenten.

Goede doorstroming, een goede communicatie met direct omwonenden en agrariers en aandacht voor veilige fietsroutes zijn de sleutel tot een succes

Tags: communicatie | verkeersmanagement | faseringen | ecologie | vergunningen | kabels en leidingen | archeologie | veiligheid