Omgevingsmanager voor het project Verdubbeling N62 Tractaatweg van de Provincie Zeeland. Het project omvat het verdubbelen van 10 kilometer autoweg, de bouw van viaducten, een ecopassage en fauna-tunnels. Verder zes rotondes, twee spoorwegovergangen, een vleermuis-hopover en 9 ha natuur.

De grootse uitdaging voor dit project is het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het verkeer, met minimale toegestane hinder(dagen) en met veel verschillende stakeholders. Slimme faseringen zorgen voor minimale hinder voor het verkeer. Resultaat: meer complimenten dan klachten!

Zelf het volledige omgevingsmanagement verzorgd: van vergunningen tot kabels en leidingen, van uitvoerder faseringswisselingen tot archeologie.

De taal spreken, kennis van de omgeving en slim faseren zijn de sleutel tot succes

Tags: verkeersmanagement | communicatie | stakeholdermanagement | vergunningen | kabels en leidingen | ecologie | archeologie | bouwkundige opnamen | planning | niet-gesprongen explosieven | EMVI